Privacybeleid

Deze privacyverklaring kunt u het duidelijkst lezen vanaf uw PC

      1.       Inleiding

Ik, Tjitske Lautenbach, eigenaresse van Gastouderopvang Tjits4Kids, gevestigd aan de Steven Huygenstraat 57 te Sint Annaparochie, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens volgens de AVG wetgeving.

Contactgegevens:

Tjitske Renske Lautenbach

Steven Huygenstraat 57

9076AP Sint Annaparochie

 

2.       Persoonsgegevens

Gastouderopvang Tjits4Kids verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier onder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

      > Voor- en achternaam van u en uw kind

      > Adres

      > Woonplaats

      > Telefoonnummer

      > E-mailadres

      > Geboorte datum van uw kind

      > Medische gegevens van uw kind

*Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen wanneer een kind definitief wordt ingeschreven bij Gastouderopvang Tjits4Kids. Overige gegevens, denk aan e-mailcontact bij inwinnen van informatie over de opvang, worden na beantwoording verwijderd mocht u besluiten niet gebruik te maken van onze diensten.

Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

> Het verlenen van onze diensten in het kader van kinderopvang

> Voor controles van organisaties als die van de GGD met betrekking tot kind-bezetting en/of de belastingdienst

> Contact met de juiste personen op te kunnen nemen indien nodig

> Urenregistratie Portabase GOB

 

      3.       Recht op inzage en rectificatie

 U mag en heeft te allen tijde het recht om de gegevens die gastouderopvang Tjits4Kids van u verzameld heeft in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met gastouderopvang Tjits4Kids.

 

      4.       Derden

– Gastouderopvang Tjits4Kids verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

– Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht om deze weer in te trekken.

– Uitzondering op de boven genoemde punten is het verzoek van de Belastingdienst om bewijs aan te leveren waarmee de omzet en/of eisen ondernemerschap van gastouderopvang Tjits4Kids kan worden aangetoond.

   5.       Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitsluitend de persoonsgegevens welke nodig zijn ter bewijsvoering voor de belastingdienst zullen wij maximaal zeven jaar bewaren.            

      6.       Website

Gastouderopvang Tjits4Kids heeft een beveiligde (https://) verbinding en houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn.

      7.       Gebruik van foto’s

– Voor alle foto’s van kinderen die gastouderopvang Tjits4Kids gebruikt is schriftelijk toestemming gevraagd en mag ten allen tijde weer ingetrokken worden als u zich bedenkt. Voor het wijzigen van uw toestemming mag u altijd contact met ons opnemen.      

– Foto’s van kinderen welke gemaakt worden door gastouderopvang Tjits4Kids worden na gebruik weer verwijderd van alle apparaten.

– De foto’s van kinderen die eventueel geschikt zijn voor de website worden in een afgeschermde map bewaard op de PC.

– Ouder(s)/verzorger(s) zijn zich er van bewust dat de foto’s verstrekt, door gastouderopvang Tjits4Kids, waar ook andere kinderen op staan dan die van u, voor eigen gebruik zijn en niet kunnen worden gedeeld met derden.

Waar gebruiken wij de foto’s voor?

>  Speciale momenten van uw kind met u als ouder/verzorger te delen

> Reclame doeleinden

>  Een goede indruk van de opvang te geven op de website of sociale media

      8.       Beveiliging

Gastouderopvang Tjits4Kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

      9.       Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoon